Material escolar

L'all i la ceba s'han casat!

L'all i la ceba s'han casat!

Aquest gran aconteixement està dins la dinàmica de Filosofia 3/18. Un programa de filosofia per a nins i nines que ja duu 7 anys dins la nostra escola amb uns resultats més que interessants. La sessió comença amb un ritual musical corporal i continua amb un debat filosòfic de diferents temes que proposam a partir de la història d'en Pebili. Els debats es fan en petit i gran grup. Després es fa una activitat escrita o dibuixada per profunditzar a nivell individual en el tema plantejat. 
Realment una bona manera per preparar ciutadans amb criteri propi i respectuosos amb els demés pel futur.
 
Per cert quina elegància i finura de convidats!
 
*Feis clic a les imatges per ampliar-les.
Queden reservats tots els drets. CEIP Na Caragol 2014

Formulari d'accés