Visita Conselleria d'Educació

Visita Conselleria d'Educació

El dilluns, dia 8 d'abril, el Sr. Martí X March, Conseller d'Educació i Universitat va visitar el nostre centre. En aquesta ocasió va venir acompanyat del Sr. Antoni Morante, director general de Planificació, Ordenació i Centres i la Sra Maria Alorda, directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i del departament de premsa. Per a nosaltres va ser una trobada molt interessant ja que els poguérem mostrar el nostre centre i parlar dels nostres projectes, i de les dificultats del dia a dia. En tot moment es varen mostrar molt interessats i ens encoratjaren i animaren a seguir endavant amb la tasca que feim a l'escola. Pensam que és una molt bona iniciativa que els dirigents dediquin una estona del seu temps a conèixer la realitat dels centres educatius. Que no sigui la darrera!

 

Queden reservats tots els drets. CEIP Na Caragol 2018-19