Ajuts individualitzats de menjador 2017

Ajuts individualitzats de menjador 2017

Resolució del Conseller d'Educació i Universitat de 25 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes que cursin estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2017.

Feis clic aquí per rebre més informació al respecte!